En cas d'al·lèrgies o intoleràncies els pregem de comunicar-ho al personal